Chart.

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
สถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม
รายชื่อปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้าน
 
 
ค้นหา
1 แบบ อบจ. 02 - 1 (แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ).. [28/5/2561 13:50:44 ]
2 แบบ อบจ. 01 - 6 (งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมัน/ก๊าซ).. [28/5/2561 13:49:59 ]
3 แบบ อบจ. 01 - 5 (บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมัน/ก๊าซ).. [28/5/2561 13:49:19 ]
4 แบบ อบจ. 01 - 4 (แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด).. [28/5/2561 13:47:56 ]
5 แบบ อบจ. 01 - 3 (แบบคำขอย้านสถานการค้า เลิก โอนกิจการ หรือเปลี่ยนชื่อกิจการ) .. [28/5/2561 13:46:51 ]
6 แบบ อบจ. 01 - 2 (ใบทะเบียนสถานการค้า).. [28/5/2561 13:46:05 ]
7 แบบ อบจ. 01 - 1 (แบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้า).. [28/5/2561 13:45:32 ]
 หน้า>> 1 |
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
136 ถนนประชาธิปไตย ต.พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-35521899, 0-3552-1833, 0-3552-5777 โทรสาร . 0-3552-1933, 0-3552-5777

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
035-521899