สถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม
รายชื่อปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
 
 
ค้นหา
 ภาพประกอบก (นอกสถานที่) ประจำเดือนมีนาคม 2561 15 มี.ค 61
 สรุปยอดรายได้เปรียบเทียบประจำปี 2560 กับปี 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 15 มี.ค 61
 แผนการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. ประจำเดือนมีนาคม 2561 15 มี.ค 61
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 15 มี.ค 61
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2561 15 มี.ค 61
 สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2560 15 มี.ค 61
 สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 15 มี.ค 61
 สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2560 13 มี.ค 61
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2560 25 เม.ย 60
 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 8 เม.ย 60
 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 8 เม.ย 60
 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 8 เม.ย 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2560 31 มี.ค 60
 แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงอบจ.นอกสานที่ เดือนมีนาคม 2560 13 มี.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 2 มี.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2560 27 ม.ค 60
 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560 9 ม.ค 60
 เอกสารที่ยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียนสถานการค้าที่ตั้งใหม่ 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2559 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2559 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2559 30 ก.ย 59
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 30 ก.ย 59
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559 30 ก.ย 59
 คู่มือบริการประชาชน 16 ส.ค 59
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 1 ส.ค 59
 รายละเอียดการนำส่งภาษีและค่าธรรมเนียม 11 ก.ค 59
 ผังขั้นตอนขอรับบริการจัดเก็บภาษี 7 ก.ค 59
 จดหมายข่าว 7 ก.ค 59
 หน้า>> 1 | 2 |   


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
136 ถนนประชาธิปไตย ต.พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-35521899, 0-3552-1833, 0-3552-5777 โทรสาร . 0-3552-1933, 0-3552-5777

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
035-521899