Chart.

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
สถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม
รายชื่อปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้าน
 
 
ค้นหา
 ยอดภาษีที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ปี 2561 (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) 7 มิ.ย 61
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 6 มิ.ย 61
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2561 6 มิ.ย 61
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2561 6 มิ.ย 61
 แผนการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. ประจำเดือนมิถุนายน 2561 28 พ.ค 61
 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงอบจ. ปรับปรุงใหม่ 16 พ.ค 61
 แผนการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 30 เม.ย 61
 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรุขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2561 5 เม.ย 61
 แผนการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. ประจำเดือนเมษายน 2561 27 มี.ค 61
 สรุปยอดรายได้เปรียบเทียบประจำปี 2560 กับปี 2561 เดือนมีนาคม 27 มี.ค 61
 ภาพประกอบก (นอกสถานที่) ประจำเดือนมีนาคม 2561 15 มี.ค 61
 สรุปยอดรายได้เปรียบเทียบประจำปี 2560 กับปี 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 15 มี.ค 61
 แผนการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. ประจำเดือนมีนาคม 2561 15 มี.ค 61
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 15 มี.ค 61
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2561 15 มี.ค 61
 สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2560 15 มี.ค 61
 สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 15 มี.ค 61
 สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2560 13 มี.ค 61
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2560 25 เม.ย 60
 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 8 เม.ย 60
 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 8 เม.ย 60
 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 8 เม.ย 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2560 31 มี.ค 60
 แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงอบจ.นอกสานที่ เดือนมีนาคม 2560 13 มี.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 2 มี.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2560 27 ม.ค 60
 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560 9 ม.ค 60
 เอกสารที่ยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียนสถานการค้าที่ตั้งใหม่ 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2559 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 9 ม.ค 60
 หน้า>> 1 | 2 |  
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
136 ถนนประชาธิปไตย ต.พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-35521899, 0-3552-1833, 0-3552-5777 โทรสาร . 0-3552-1933, 0-3552-5777

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
035-521899