สถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม
รายชื่อปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้าน
 
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
 
 
ค้นหา
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2560 25 เม.ย 60
 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 8 เม.ย 60
 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 8 เม.ย 60
 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 8 เม.ย 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2560 31 มี.ค 60
 แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงอบจ.นอกสานที่ เดือนมีนาคม 2560 13 มี.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 2 มี.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2560 27 ม.ค 60
 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560 9 ม.ค 60
 เอกสารที่ยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียนสถานการค้าที่ตั้งใหม่ 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2559 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนตุลาคม 2559 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 9 ม.ค 60
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกันยายน 2559 30 ก.ย 59
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 30 ก.ย 59
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559 30 ก.ย 59
 คู่มือบริการประชาชน 16 ส.ค 59
 ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 1 ส.ค 59
 รายละเอียดการนำส่งภาษีและค่าธรรมเนียม 11 ก.ค 59
 ผังขั้นตอนขอรับบริการจัดเก็บภาษี 7 ก.ค 59
 จดหมายข่าว 7 ก.ค 59
 ประกาศลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. 7 ก.ค 59
 หน้า>> 1 |   


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
136 ถนนประชาธิปไตย ต.พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-35521899, 0-3552-1833, 0-3552-5777 โทรสาร . 0-3552-1933, 0-3552-5777

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
035-521899