Chart.

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
สถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม
รายชื่อปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้าน
 
 
ค้นหาสถานที่
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
NO
ชื่อสถานที่
ที่อยู่ จังหวัด
แผนที่
1
ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อ.เมือง สุพรรณบุรี
2
ตำบลสนามชัย   อำเภอเมือง สุพรรณบุรี
3
เดิมบางนางบวช   เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
4
ไผ่ขวาง  เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
5
ดอนเจดีย์   ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
6
ด่านช้าง   อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี
7
ต.พลับพลาชัย   อ.อู่ทอง สุพรรณบุรี
8
ต.รั้วใหญ่  อ.เมือง สุพรรณบุรี
9
ตำบล ท่าพี่เลี้ยง  เมือง สุพรรณบุรี
10
ตำบล บางตาเถร   อำเภอ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
11
ตำบลวังน้ำซับ   อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
12
ตำบลหนองราชวัตร  อำเภอหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
13
บางปลาม้า  บางปลาม้า สุพรรณบุรี
14
รั้วใหญ่  เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
15
รั้วใหญ่  เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
16
สนามชัย  เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
17
สามชุก  สามชุก สุพรรณบุรี
 หน้าที่ 1 |
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
136 ถนนประชาธิปไตย ต.พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-35521899, 0-3552-1833, 0-3552-5777 โทรสาร . 0-3552-1933, 0-3552-5777

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
035-521899