Chart.

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
สถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม
รายชื่อปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้าน
 
 
ค้นหาโรงแรม
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ ดูแผนที่โรงแรมรวมทั้งหมด
NO
ชื่อโรงแรม
ราคาห้อง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Map
1
400-500
อ.อู่ทอง 035 - 564444, 083-9843300
2
500-750
อ.เดิมบางนาบวช 088 - 4129545
3

อ.เมืองสุพรรณบุรี 086-3994641,081-4249644
4

อ.สองพี่น้อง 083-1238222
5

อ.เมืองสุพรรณบุรี 035-501195,081-8568595
6
240-360
อ.เมือง 035-521639
7
500-1800
อ.ศรีประจันต์ 02-1070811,0864747933
8
400
อ.เมือง 085-9177955
9
250-400
อ.ดอนเจดีย์ 086 - 7730331
10

อ.เมืองสุพรรณบุรี 035 - 524209 , 081 - 7365602
11
800-1500
อ.เมือง 035 - 525755
12
300-380
อ.ด่านช้าง 035 - 1595488
13
400
อ.เดิมบางนางบวช 035 - 508231, 081-8677220
14
200 - 500
อ.สองพี่น้อง 035-532099, 087 - 7528117
15
400
อ.สามชุก 035 - 504211
16
400-500
อ.เมือง 035 - 452288, 085-9000699
17
200-450
อ.เมือง 035 - 521411
18
500
อ.เมือง 035 - 413144, 035-413556
19
550-650
อ.ศรีประจันต์ 035 - 839955
20
500-800
อ.เมือง 035 - 511349
21
200-500
อ.เมือง 035-413309
22
205 - 320 บาท
อ.เมือง 035 - 521216
23
450-600
อ.อู่ทอง 035 - 565655, 081-9959733
24
500-600
อ.ดอนเจดีย์ 035-592321
25
550-1,000
อ.เมือง 081-9414765
26
1,000-3,000
อ.เมือง 035-522273-6, 089-837226
27
400-800
อ.ด่านช้าง 035 - 1595462
28
400
อ.สามชุก 081 - 8453450
29
200-600
อ.ศรีประจันต์ 035 - 446244
30
500-1,800
อ.ด่านช้าง 035 - 1595540
หน้า>> 1 | 2 | 3 |
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
136 ถนนประชาธิปไตย ต.พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-35521899, 0-3552-1833, 0-3552-5777 โทรสาร . 0-3552-1933, 0-3552-5777

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
035-521899