Chart.

ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
สถานประกอบการยาสูบ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ
รายชื่อโรงแรม
รายชื่อปั้มน้ำมัน
Link เพื่อนบ้าน
 
 
     ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน และเราพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าธรรมเนียมรายได้ ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียมแของผู้ประกอบการ และปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมและภาษีผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถชำระเงินผ่าน เค้าน์เตอร์หรือตู้ ATM ได้ทุกสาขา ของ ธ.กรุงไทย ทั่วประเทศ และหากมีข้อเสนอแนะข้อติชมสามารถส่งข้อความได้ผ่านเว็บบอร์ด

 
7
ยอดภาษีที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ปี 2561 (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61)
7 มิ.ย 61
6
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
6 มิ.ย 61
6
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2561
6 มิ.ย 61
6
ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 2561
6 มิ.ย 61
28
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. ประจำเดือนมิถุนายน 2561
28 พ.ค 61
16
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบำรุงอบจ. ปรับปรุงใหม่
16 พ.ค 61
30
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
30 เม.ย 61
5
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรุขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2561
5 เม.ย 61
27
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. ประจำเดือนเมษายน 2561
27 มี.ค 61
27
สรุปยอดรายได้เปรียบเทียบประจำปี 2560 กับปี 2561 เดือนมีนาคม
27 มี.ค 61
    ...อ่านทั้งหมด ->>  

 

ร่วมอวยพรวันเกิดท่านนายกอบจ. สุพรรณบุรี วันที่ 29 ..

ภาพประกอบการอำนวยความสะดวกประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถา..

แจกการ์ดเชิญในโอกาสวันเกิดนายกให้กับส่วนราชการต่าง..

มอบของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการในโอกาสวันขึ้นปีใ..

มอบของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการในโอกาสวันขึ้นปีใ..

มอบของที่ระลึกให้กับสถานประกอบการในโอกาสวันขึ้นปีใ..

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
136 ถนนประชาธิปไตย ต.พี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-35521899, 0-3552-1833, 0-3552-5777 โทรสาร . 0-3552-1933, 0-3552-5777

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส
035-521899